Associëren


Associeren

Associëren

Andere werkvormen om kennis en mening te verzamelen:

Doel: voorkennis verzamelen

Aantal personen: klassikaal

Tijd: 10 minuten

Omschrijving:
Vraag deelnemers waar ze aan denken bij een bepaald onderwerp. De antwoorden vullen ze in via steekwoorden in een online tool (die je vooraf hebt
klaargezet). De antwoorden verschijnen in beeld als een woordenwolk, met hierin de woorden die het vaakst genoemd zijn het grootst. Bespreek dit na met
de groep en benoem eventueel ook aanvullende woorden.

Deze werkvorm kan zowel aan het begin van een les als aan het einde worden ingezet. Aan het einde kan het als een evaluatie gebruikt worden welke onderwerpen het sterkst zijn blijven hangen.

Een alternatief is om de deelnemers niet een woord te laten noteren, maar een afbeelding te laten zoeken en deze te laten toelichten. Deze afbeeldingen kunnen dan gedeeld worden in de chat.

Benodigdheden:

  • Online tool om vragen te stellen (bijv. Mentimeter)

Deze video laat zien hoe Mentimeter werkt.

Mentimeter

Mentimeter is een online tool waarmee je deelnemers vragen kunt laten beantwoorden. Na iedere vraag (of achteraf) kun je de antwoorden tonen.

Contact

Wil je hulp bij het kiezen en toepassen van digitale werkvormen? De didactisch adviseurs van Wateropleidingen helpen je graag! Neem contact op met Mark van Dodeweerd, hij helpt je graag verder.