Cursus

Alternatieve technieken legionellapreventieCursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 04-10-2024 04-10-2024 1.120,00 Direct inschrijven

Doel

Om Legionellose te voorkomen heeft de overheid regels opgesteld voor het beheer van drinkwaterinstallaties. Uitgangspunt is het thermisch beheerconcept. In sommige collectieve drinkwaterinstallaties heeft dit concept onvoldoende effect en zijn alternatieve technieken noodzakelijk om de legionella-bacterie te bestrijden.

Deze cursus behandelt de richtlijnen die door de overheid gegeven zijn voor de toepassing van deze alternatieve technieken, waarbij de ISSO-publicatie 55.4 uitgebreid aan de orde komt. Je leert te kiezen voor de techniek die het meest passend is op basis van een risicoanalyse en de richtlijnen van de overheid. Daarnaast krijg je inzicht in de richtlijnen en randvoorwaarden voor ontwerp en uitvoering van alternatieve beheersmaatregelen.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • overheidsbeleid alternatieve technieken voor Legionellapreventie;
  • beheersconcepten: thermisch, fysisch, fotochemisch of (elektro)chemisch;
  • eisen aan beheersconcepten voor apparatuur van alternatieve technieken;
  • principe, toepassingsmogelijkheden en -varianten van de verschillende vormen van thermisch beheer;
  • fysische en fotochemische technieken: toepassingsmogelijkheden en varianten;
  • elektrochemische technieken: toepassingsmogelijkheden en -varianten;
  • aanvullingen op het bestaande Legionellabeheersplan die noodzakelijk zijn voor thermisch beheer.

Vorm

De theorie wordt toegelicht aan de hand van praktische voorbeelden en cases. Daarbij is er veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen.

Bijzonderheden

Deze cursus is onderdeel van het opleidingstraject Controleur veilige drinkwaterinstallaties en Deskundige veilige drinkwaterinstallaties.


Doelgroep

Installateurs, beheerders en eigenaren van collectieve drinkwaterinstallaties, controleurs.

Instapniveau

mbo

Variant

Dag cursus

Duur

1 bijeenkomst

Maximaal aantal deelnemers

16

Coordinator


Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 04-10-2024 04-10-2024 1.120,00 Direct inschrijven

"De cursus geeft actuele informatie over alternatieve technieken en is praktijkgericht. Er is interactie tussen cursisten aan de hand van praktijkvoorbeelden. De docent geeft duidelijke uitleg en is deskundig."