Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 08-10-2025 08-10-2025 920,00 Direct inschrijven

Doel

Eigenaren van prioritaire instellingen zijn verplicht om elk half jaar monsters te laten nemen om vast te stellen of er voor legionella geen sprake is van wettelijke normoverschrijdingen. De wijze waarop deze monsters genomen worden is mede bepalend voor de representativiteit van de resultaten van de daaropvolgende laboratoriumanalyse.


In deze cursus leer je op de juiste wijze en op de juiste plaats legionella-monsters te nemen. Daarnaast kun je nauwkeurige temperatuurmetingen uitvoeren met een zelf gekalibreerde voeler. De groei van legionella is immers in belangrijke mate afhankelijk van de temperatuur van het water. Je kent bovendien het belang van kwaliteitsborging en weet welke veiligheidsmaatregelen je moet nemen om tijdens bemonsteringen geen gezondheidsrisico's te lopen.

 • Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater, Drinkwaterbesluit (Hoofdstuk 4: Legionellapreventie),
 • NEN-EN-ISO 11731 Water - Telling van Legionella;
 • NEN-EN-ISO 19458 Water - Monsterneming voor microbiologisch onderzoek;
 • NEN 6414 Water en slib - Bepaling van de temperatuur;
 • Bemonstering onder accreditatie conform NEN-EN-ISO/IEC 17025.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • achtergronden legionella: bacteriologie, inclusief wet- en regelgeving;
 • bemonsteringsplan;
 • monsterneming, inclusief de bijbehorende (kwaliteits)normen;
 • temperatuurmeting en kalibratie;
 • registratie van meetgegevens;
 • transport van monsters;
 • registratie, beheer en onderhoud van monsternemingsmaterialen;
 • arbo en veiligheid.

Vorm

De cursus is praktisch van aard met een minimum aan theorie en een maximum aan praktische richtlijnen. In de middag voer je daadwerkelijk een monsterneming uit.

Incompany

Je kunt deze cursus binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een cursus. Wil je deze cursus incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Monsternemers en uitvoerders van risico-inventarisaties legionella

Instapniveau

mbo

Variant

Dag cursus

Duur

1 bijeenkomst

Maximaal aantal deelnemers

16

Coordinator


Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 08-10-2025 08-10-2025 920,00 Direct inschrijven