Doel

Biodiversiteit staat onder druk en er zijn in Nederland steeds meer initiatieven om dit te beschermen. Steeds meer waterschappen willen biodiversiteit op keringen bevorderen. Om een hoge biodiversiteit te creëren op de kering, moet je hier aandacht voor hebben bij de aanleg en in het beheer en onderhoud van de kering. Hier heb jij als beheer- en onderhoudsmedewerker een belangrijke rol in. Daarnaast is het jouw verantwoordelijkheid om te zorgen voor een erosiebestendige grasmat zodat de waterveiligheid gegarandeerd is. Hoe gaat dit samen?

In deze cursus leer je wat wordt verstaan onder biodiversiteit en waarom waterschappen dit belangrijk vinden. Je leert over diverse vormen van beheer om biodiversiteit te stimuleren. Je leert hoe je een erosiebestendige grasmat krijgt met een hoge biodiversiteit. Na afloop van deze cursus weet je op welke manier je voor jouw keringen ervoor kan zorgen dat hoe je de biodiversiteit op je kering zo groot mogelijk maakt zonder in te leveren op de erosiebestendigheid van de kering.

Inhoud

Deze onderwerpen komen aan bod:

  • biodiversiteit in Nederland;
  • aandachtspunten bij aanleg van keringen;
  • beheer- en onderhoudsvormen;
  • gedragscode Wet Natuurbescherming voor Waterschappen;
  • ecologie en beschermde natuur in Nederland;
  • rode lijsten;
  • natuurlijke successie.

Vorm

In interactieve bijeenkomsten wordt de theorie toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden en -ervaringen. Ook ga je op excursie naar keringen met een rijke biodiversiteit, waar je ziet hoe deze aangelegd zijn en onderhouden worden.

Incompany

Je kunt deze cursus binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Wil je deze cursus incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Beheer- en onderhoudsmedewerkers waterschappen, aannemers

Instapniveau

mbo

Variant

Dag cursus

Duur

2 bijeenkomsten


“Een cursus waar de onderhoudsmedewerker wat aan heeft. Een stuk theorie, maar ook veel praktische voorbeelden en mogelijkheden. Biodiversiteit gaat zo meer leven en je leert welke handelingen je kunt doen om biodiversiteit te vergroten.”
- Johan Elshof, Waterkeringbeheerder (Waterschap Drents Overijsselse Delta)

ad schoutens

"Het geeft een positief gevoel om als beheerder van een waterkering mee te kunnen werken aan meer biodiversiteit."

Ad Schoutens
De Gebiedsuitvoerder